Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż podpisaliśmy dzisiaj umowę z Gminą Łapanów !
Naszym zadaniem będzie aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów.
Przedmiotem realizacji zadania będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym trudnej sytuacji zawodowej.
Kto może wziąć udział w zadaniu publicznym?:
-osoba zamieszkała na terenie gminy Łapanów
-osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczone wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
-osoba niepełnosprawna
-osoba lub rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Co będziemy robić?
-Doradztwo zawodowe
-Pośrednictwo pracy
-Grupowe warsztaty
-Szkolenia wyjazdowe
-Szkolenia zawodowe
-Różne formy wsparcia dla małoletnich uczestników.
Zaczynamy! 🙂

 

Skip to content