12 lutego 2019

Zespół

Zespół Fundacji Stałego Rozwoju

W skład zespołu kadrowego Fundacji Stałego Rozwoju wchodzą:

 • Psycholodzy,
 • Doradcy zawodowi,
 • Pośrednicy pracy,
 • Pedagodzy,
 • Coach.

Wszyscy specjaliści są doskonale przygotowani do realizacji swoich zadań, posiadają nie tylko wszechstronną wiedzę, ale przede wszystkim poszerzają nieustannie swoje doświadczenie. Cały Zespół uczestniczy w wielu szkoleniach, wynikających z bieżących potrzeb. Kadra współpracuje ze sobą, tworząc odpowiednie sytuacje do zdobycia nowych umiejętności i rozwoju własnych predyspozycji.

Psycholog – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, na kierunku: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU. W bieżącym roku chce kontynuować swoją edukację w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty m.in:

 • Interwencja kryzysowa,
 • Uzależnienia behawioralne,
 • Praca ze sprawca przemocy,
 • Zaburzenia depresyjne.

Doświadczenie zawodowe zdobywa w Ośrodku Interwencji Kryzysowe, Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP oraz Firmie szkoleniowej.

Głównym z obszarów zainteresowań to przede wszystkim praca z ciałem i praca z oddechem, praktyka uważności, zaburzenia lękowe i depresyjne, poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzenie grup wsparcia oraz działalność szkoleniowa w zakresie tematyki psychologicznej.

Psycholog – magister psychologii, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu w dwóch specjalnościach: Psychologia kliniczna i osobowości oraz Psychologia sądowa. Doświadczenie zawodowe zdobywa w trakcie praktyk zawodowych w hospicjum, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w firmie szkoleniowej.

Psycholog – absolwentka psychologii kliniczno – sądowej w Krakowskiej Akademii im. A. Frycz Modrzewskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Karnym, w Sądzie Rejonowym na stanowisku Społecznego Kuratora Sądowego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dziale Profilaktyki Terapii Uzależnień, gdzie zajmowała się pracą z osobami uzależnionymi i współuzależnionym. Prowadziła zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień. Od roku pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dziale Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych i jej zadaniem jest praca z dziećmi, z rodzinami oraz z osobami stosującymi przemoc, a także prowadzi warsztaty i wsparcie psychologiczne w firmie szkoleniowej. Jako wolontariusz oraz wychowawca współpracowała ze Stowarzyszeniem Sursum Corda oraz Fundacją Dzień Dobry. Ciągle poszerza swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach – „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, „Alfabet psychopatii”, „Objawy, przyczyny i skutki zaburzonego rozwoju osobowości”, „Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku”, „Praca z osobą stosującą przemoc, z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego”, „KOZE – Karty Oceny Zachowania
i Emocji” – uprawnienia do posługiwania się narzędziem. Swoją drogę zawodową planuje prowadzić w stronę psychologii klinicznej.

Psycholog – absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dwóch specjalizacjach: Psychologia rozwojowa oraz Psychologia pracy i organizacji. Doświadczenie zawodowe:

 • doradca zawodowy – Powiatowy Urząd Pracy,
 • psycholog – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną – projekt UE,
 • praca w firmie szkoleniowej.


Doradca zawodowy/ Pośrednik pracy – absolwentka na kierunku Zarządzanie i doradztwo personalne. Osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz  w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego. W swojej pracy stara się przekazać jak najlepszą wiedzę z zakresu przygotowania do życia zawodowego, sporządzania dokumentów niezbędnych  w procesie rekrutacji u potencjalnego pracodawcy oraz przedstawić aktualną sytuację na rynku pracy. Działanie to ma na celu przede wszystkim pokazanie ścieżek i możliwości rozwojowych poszczególnym osobom poszukującym pracy oraz podnoszącym własne kwalifikacje.

Coach – certyfikowany Doradca zawodowy, posiadający ponad 6 – letnie doświadczenie w zarządzaniu. Specjalizuje się w coachingu z przedsiębiorczości, motywacji oraz rozwoju osobistego jaki
i rozwoju biznesowego firm.

Pedagog/ Pośrednik pracy – absolwentka na kierunku Filologia polska ze specjalizacją nauczycielską/ologofrenopedagogika. Posiada doświadczenie pedagogiczne w pracy dziećmi i młodzieżą, w szczególności w zakresie swojej specjalizacji. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pasjonuje ją rozwój dzieci i młodzieży. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje poprzez pośrednictwo pracy dla Uczestników, wykorzystując swoje pedagogiczne wykształcenie.

Pedagog – absolwentka studiów pedagogicznych na specjalizacjach: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako kierownik oraz wychowawca
w placówkach oświatowych.

Ukończone kursy:

 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
 • Kurs wychowawcy kolonijnego,
 • Kurs Klanza: Cztery pory roku – Pedagogika zabawy w integrowaniu społeczności przedszkolnej.

 

PARTNERZY:

List Intencyjny INVENTUM Ashoka

 

Skip to content