7 lutego 2019

O Fundacji

Fundacja Stałego Rozwoju działa od listopada 2017 roku. Swoimi działaniami obejmuje obszar całego kraju. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz Stałego Rozwoju. Swoje działania realizuje przede wszystkim poprzez aktywizację zawodowo – społeczną i integrację, przeciwdziałając procesowi wykluczenia społecznego. Działania oparte są o wynik obserwacji zmian zachodzących na rynku pracy, które powstały z myślą o połączeniu wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na obecnym rynku pracy.

Bardzo ważną dziedziną działalności naszej Fundacji jest organizacja szkoleń i kursów zawodowych, prowadzących do nabywania przede wszystkim nowych kompetencji jak również uzupełnienie, podwyższenie oraz zaktualizowanie posiadanych już kwalifikacji.

Fundacja ponadto prowadzi wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, coachingowe oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Statut Fundacji Stałego Rozwoju

Sprawozdanie Finansowe za 2022

Sprawozdanie Merytoryczne za 2022 rok

Sprawozdanie z Działalności za 2021

 

ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY/OGŁOSZENIA/PRZETARGI

Zapytanie ofertowe na  szkolenia zawodowe w projekcie Droga do kariery bez żadnej bariery 

Zapytanie PDF

Formularz Ofertowy

 

Zapytanie ofertowe na warsztaty w projekcie Droga do kariery bez żadnej bariery

Zapytanie PDF

Formularz Oferty

 

Zapytanie ofertowe na  szkolenia zawodowe druga edycja w projekcie Droga do kariery bez żadnej bariery 

Zapytanie PDF

Formularz Ofertowy

Skip to content