7 lutego 2019

O Fundacji

Fundacja Stałego Rozwoju działa od listopada 2017 roku. Swoimi działaniami obejmuje obszar całego kraju. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz Stałego Rozwoju. Swoje działania realizuje przede wszystkim poprzez aktywizację zawodowo – społeczną i integrację, przeciwdziałając procesowi wykluczenia społecznego. Działania oparte są o wynik obserwacji zmian zachodzących na rynku pracy, które powstały z myślą o połączeniu wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na obecnym rynku pracy.

Bardzo ważną dziedziną działalności naszej Fundacji jest organizacja szkoleń i kursów zawodowych, prowadzących do nabywania przede wszystkim nowych kompetencji jak również uzupełnienie, podwyższenie oraz zaktualizowanie posiadanych już kwalifikacji.

Fundacja ponadto prowadzi wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, coachingowe oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Statut Fundacji Stałego Rozwoju

Sprawozdanie Finansowe za 2023 

Sprawozdanie z działalności fundacji 2022 rok

 

ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY/OGŁOSZENIA/PRZETARGI 2024

Z dnia 16.07.2024

Zapytanie o cenę – budowa nowej strony internetowej PDF

Zapytanie o cenę – Szkolenia PDF

Z dnia 05.07.2024 

Zapytanie o cenę – Zestawy komputerowe PDF

Zapytanie o cenę – Tablica/ekran interaktywny PDF

Z dnia 10.05.2024 

Zapytanie o cenę – Krzesło do ewakuacji PDF

Zapytanie o cenę – Wózek inwalidzki PDF

 

Skip to content