5 maja 2023

Erasmus

………………………………………………………………………………………………………………………..

Projekt 1   –  Projekt „Pracodawca Przyjazny Młodzieży”

01.06.2022 -29.04.2023

Projekt „Pracodawca Przyjazny Młodzieży” nawiązuje do celów programu Erasmus+ poprzez:

 • Zachęcanie do uczenia się przez całe życie; – Uczenie się metodami edukacji pozaformalnej;
 • Przyczynianie się do rozwoju zawodowego i osobistego naszych uczestników;
 • Budowanie tolerancji i szacunku dla różnych kultur, religii itp. – Zapewnienie włączenia i różnorodności naszych uczestników.

Projekty „Pracodawca Przyjazny Młodzieży” łączą się z celami Mobilności Pracowników Młodzieży poprzez:

 • Wykorzystanie umiejętności, które uczestnicy nabędą podczas szkolenia do realizacji wspólnych działań w swoich społecznościach macierzystych i poza nimi;
 • Umożliwienie uczestnikom zrozumienia różnic pokoleniowych i trendów wpływających na zatrudnienie/bezrobocie młodzieży;
 • Opracowanie udoskonalonej strategii procesu zatrudnienia: przygotowanie do pracy, dojazd do pracy, rozwój w pracy i postęp w pracy;
 • Uczenie się i rozwijanie cyfrowych działań związanych z rekrutacją i zatrudnieniem młodzieży;
 • Podwyższenie ich kompetencji zawodowych, które poprawią wyniki zatrudnienia młodych ludzi, którzy chcą wejść na rynek pracy;
 • Podniesienie swoich kompetencji cyfrowych (poprzez przygotowanie efektu końcowego tego projektu);
 • Poprawa ich znajomości języka angielskiego i ogólnych umiejętności komunikacyjnych; – Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, takich jak praca zespołowa, dobre słuchanie, rozwiązywanie problemów itp.
 • Poprzez metody edukacji pozaformalnej uczestnicy rozwiną umiejętność organizowania własnej nauki, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym;
 • Projekt stworzy uczestnikom możliwość identyfikacji wspólnych wartości z osobami z innego kraju pomimo ich różnic kulturowych oraz wymiany poglądów, która doprowadzi do rozwoju takich postaw jak tolerancja, niedyskryminacja i szacunek dla różnorodności kulturowej;
 • Zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb osób o mniejszych szansach poprzez zaangażowanie ich w ten projekt;
 • Zrozumienie wzajemnych powiązań między edukacją formalną i pozaformalną poprzez pracę z metodami edukacji pozaformalnej.

Ten projekt obejmuje uczestników aktywnych w pracy z młodzieżą w uczestniczących organizacjach. Wyrażają oni potrzebę rozwijania swoich kompetencji zawodowych, które będą miały wpływ na ich styl pracy i młodych ludzi, którzy chcą w pozytywny sposób dołączyć do ich organizacji. Uczestnicy wykazali się motywacją i zaangażowaniem, aby w pełni zaangażować się w projekt (być chętnymi do dzielenia się/wymiany koncepcjami, działaniami i metodami uczenia się; wnosić swoje osobiste zasoby, cechy i kompetencje do sukcesu pracy, wyrażać pomysły, opinie, nieporozumienia, uczucia i pytania; chęć udziału w podejmowaniu decyzji przez cały projekt, począwszy od przygotowania zadań domowych) i działań następczych. W ten sposób wszyscy uczestnicy odnieśli ogromne korzyści, a ich potrzeby zostaną zaspokojone, ponieważ projekt odniesie sukces z uczestnikami o takim profilu
i zaangażowaniu.

   

Poniżej zamieszczono do pobrania e-book, stworzony po zrealizowanej mobilności uczestników krajów partnerskich oraz film z realizacji !

 

 

 

Mamy nadzieję, że to dopiero wspaniały początek naszej przygody z Erasmusem 🙂

………………………………………………………………………………………………………………………..

Projekt 2   –  Projekt „Cyfrowa praca z młodzieżą”

01.01.2023-30.09.2023

 

Celami szczegółowymi tego projektu są:

 • poprawić umiejętności cyfrowe osób pracujących z młodzieżą, aby wzmocnić ich zdolność do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich organizacjach i społecznościach;
 • poprawić jakość pracy organizacji uczestniczących i osób pracujących z młodzieżą;
 • intraceptować młodych ludzi, do których trudniej dotrzeć i lepiej odpowiadać na ich potrzeby, zwłaszcza tych o mniejszych szansach (np. tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach lub na wsiach i nie mają możliwości skorzystania z możliwości nauki stacjonarnej);
 • wzmacniać potencjał i zdolność organizacji młodzieżowych do wykorzystywania edukacji online jako narzędzia wzmacniającego pozycję młodych ludzi;
 • zapewnić pracownikom młodzieżowym praktyczną wiedzę i strategie dotyczące tego, jak korzystać z konkretnych narzędzi potrzebnych w edukacji cyfrowej oraz jak wykorzystywać potencjał cyfrowej pracy z młodzieżą;
 • zwiększenie międzynarodowego wymiaru zaangażowanych organizacji, zarówno poprzez realizację tego projektu, jak i poprzez udostępnianie międzynarodowych kursów online po zakończeniu projektu.

 

Planowany projekt będzie składał się z jednego działania – szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, które odbędzie się w Stambule w Turcji. Pod koniec szkolenia uczestnicy stworzą własne webinarium – seminarium prowadzone online, które będzie pierwszym krokiem do transformacji systemu edukacyjnego w ich organizacjach wysyłających. Wynik ten będzie rozpowszechniany i promowany wśród europejskich organizacji młodzieżowych. Będzie to nasze narzędzie rozpowszechniania, ale ponadto będzie to nasz program testowy do praktykowania e-learningu w naszych organizacjach.

 

Cele tego projektu łączą się z celami Akcji Kluczowej 1 poprzez podnoszenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi naszych uczestników, zapewnienie lepszej jakości ich pracy na rzecz młodych ludzi oraz zwiększenie motywacji i satysfakcji z ich codziennej pracy. Zapewniając tę ​​możliwość edukacyjną osobom pracującym z młodzieżą i zachęcając ich do wspierania innych osób pracujących z młodzieżą w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, przyczyniamy się do realizacji ogólnych celów programu Erasmus+ w odnowionych ramach europejskiej współpracy na rzecz młodzieży.

Zobaczcie relacje z udziału w projekcie …

 

Skip to content