Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż podpisaliśmy dzisiaj umowę z Gminą Łapanów ! Naszym zadaniem będzie aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów. Przedmiotem realizacji zadania będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym trudnej sytuacji zawodowej. Kto może wziąć udział w zadaniu publicznym?: -osoba zamieszkała na terenie gminy Łapanów -osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem Read more about Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów[…]

Skip to content