Dążymy do rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Dobczyce!

Bardzo miło nam poinformować, iż w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gminie Dobczyce, dotyczącą realizacji zadania „Jestem i działam- Aktywne Dobczyce”, na którą otrzymaliśmy dotację przez uczestnictwo w otwartym konkursie ofert z zakresu zadań publicznych.
Zadaniem Fundacji będzie pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym trudnej sytuacji zawodowej, w aktywizacji na rynku pracy oraz wyrównanie szans na zatrudnienie poprzez świadczenie usług aktywnej integracji.

Skip to content