Aktywizacja społeczno-zawodowa w Rzezawie i Żegocinie

Z przyjemnością chcemy przekazać informację, iż podpisaliśmy umowę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzezawie na zadanie publiczne pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Rzezawa” oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie na zadanie publiczne pt.: „Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym uczestników projektu „Aktywna Żegocina” !
Naszym zadaniem będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz wyrównanie im szans na zatrudnienie.
Zorganizujemy doradce zawodowego, pośrednika pracy, szkolenia, warsztaty grupowe oraz wyjazdy szkoleniowe!
My już zaczęliśmy działać!
Skip to content