Uwierz w siebie-żyj aktywnie

Miło nam Państwa poinformować o kolejnym, już trzecim w ostatnim czasie zadaniu publicznym, które zostało nam przekazane do realizacji.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Uwierz w siebie-żyj aktywnie”.
Kolejny raz realizujemy zadanie publiczne w województwie Dolnośląskim w miejscowości Złoty Stok!
Przedmiotem realizacji zadania będzie pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym trudnej sytuacji zawodowej.
Odbiorcami zadania będą:
– osoby zamieszkałe obszar realizacji projektu „Uwierz w siebie-żyj aktywnie”
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Naszym uczestnikom zagwarantujemy:
Doradcę zawodowego,
Pośrednika pracy
Szkolenia zawodowe
Staże
Skip to content