Kurs florystyczny!

W ramach trzech projektów:
1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym uczestników projektu „Aktywna Żegocina”.
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Rzezawa.
3. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Łapanów.
realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, udało nam się zakończyć szkolenie z florystyki! Uczestniczki otrzymały dużo wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Całość szkolenia trwała 40 godzin.
Skip to content