Otrzymanie dotacji w Konkursie ofert

Początek dnia zaczął nam się miło.

Chcieliśmy poinformować, że z przyjemnością będziemy realizować #projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Rzezawa”, na który otrzymaliśmy dotację przez uczestnictwo w otwartym konkursie ofert z zakresu zadań publicznych.

Naszym zadaniem będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym zawodowej. Pomożemy w aktywizacji na rynku pracy oraz wyrównywaniu szans na zatrudnienie poprzez świadczenia usług aktywnej integracji, w tym m.in. świadczenia kompleksowych usług uczestnikom zadania z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń i kursów zawodowych.

Skip to content