Zakończenie warsztatów

Wraz z Firmą Inventum Sp z O.O. z sukcesem zakończyliśmy warsztaty pn.: „W DRODZE KU PRZYSZŁOŚCI” w Gminie Golub – Dobrzyń. Warsztaty te polegały na przeprowadzeniu doradztwa edukacyjno – zawodowego mającego na celu wybór dalszego kierunku kształcenia uwzględniając potrzeby rynku pracy.
Dziękujemy.

 

Skip to content