Rekrutacja

Przypominamy, iż rekrutacja do udziału w zadaniu publicznym nadal trwa!
Jesteś z Województwa Mazowieckiego?
Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej?
Masz ukończone 18 lat, jednak nie osiągnąłeś/łaś wieku emerytalnego?
Masz chęć aktywizować się zawodowo?
Odpowiedziałaś/łeś na wszystkie pytania „Tak” ➡️➡️➡️ zgłoś się do nas aby wziąć udział w zadaniu publicznym pn. „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego” finansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Zadanie realizowane w latach 2024-2026 – w każdym roku ilość miejsc ograniczona! Zgłoś się już teraz ⬇️⬇️
📞796 419 930 📞 691 672 024
#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS Plakat projektu

Skip to content