Zapytania o cenę

W ramach zadania publicznego pn.: „Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. Poniżej zamieszczamy zapytania o cenę na Doradztwo zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy na terenie Województwa Podkarpackiego

 

Zapytanie o cenę Doradztwo zawodowe 

Zapytanie o cenę Pośrednictwo Pracy

Plakat Projektu

 

 

Skip to content