„Wzmocnienie potencjału rozwojowego Fundacji Stałego Rozwoju”

„Wzmocnienie potencjału rozwojowego Fundacji Stałego Rozwoju”
30 kwietnia 2024 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025. Obszar 2- Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
W ramach programu Fundacja Stałego Rozwoju dostosuje swoją siedzibę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:
– zakup tablicy interaktywnej z systemem wizualno-dźwiękowym;
– zakup kompletu mebli poprawiających dostępność w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami;
– zakup zestawów komputerowych przystosowanych do usługi tłumacza języka migowego;
– zakup kompletu wózków inwalidzkich w tym wózek ortopedyczny, wózek aktywny;
– zakup zestawu pętli indukcyjnych (pętla przenośna i pętla powierzchniowa);
– komplet oznakowania poziomego budynku, w tym tabliczki na poręcze, drzwi z napisami w alfabecie Braille’a, oznaczenie schodów;
– krzesło ewakuacyjne wraz ze szkoleniem z obsługi;
– zestaw tablic tyflograficznych z planem budynku.
Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.04.2024r.- 30.11.2024r.
Skip to content