Kolejna świetna wiadomość dla nas jak również dla Was!

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa o kolejnym wygranych konkursie przez Fundację Fundacja Stałego Rozwoju. Już za moment rozpoczniemy dwuletnie zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami- Wspieranie poradnictwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb, ukierunkowaniem zawodowym i szkoleniowym oraz pośrednictwem pracy dla osób z niepełnosprawnościami pn. „Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Już niebawem rozpoczniemy rekrutację Uczestników, na których będą czekać następujące wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe;
2. Pośrednictwo pracy;
3. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”;
4. 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym dla Uczestników.
Czekajcie na dalsze informacje od nas 🙂
Skip to content