„PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE. JAK WPŁYWAJĄ NA NASZE ŻYCIE”

Już w najbliższy wtorek 19.12.2023 roku o godzinie 14:00 rozpocznie się bezpłatne spotkanie dla mieszkańców Żyrardowa z Radcą Prawnym. Prelegent podczas spotkania poruszy m. in. następujące tematy:

• Jakle kroki powinna podjąć osoba pokrzywdzona w przypadku popełnienia przestępstwa, którego jest ofiarą?
• Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
• Sposoby zabezpieczenia na wypadek śmierci. Jak przyjąć spadek? Jakle są sposoby nabycia spadku? Czy warto sporządzić testament? Rodzaje testamentów. W jaki sposób sporządzić testament?

• Prawne aspekty rozwodu i jego skutków. Co możemy uregulować podczas sprawy rozwodowej? Rozwód a separacja. Postępowanie przed rozwodem, prawa i obowiązki stron postępowania.

Spotkanie realizowane w ramach zadania „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej” Żyrardowskie Biuro Interwencyjne realizowane przy współpracy z Centrum Usług Społecznych

Miejsce spotkania: Centrum Usług Społecznych ul. Piaskowa 21/23 w Żyrardowie

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content