„OdNowa dla Ciebie” Krzeszowice

Nie zwalniamy tempa 😃
W ubiegły czwartek otrzymaliśmy informację, iż Fundacja Stałego Rozwoju kolejny raz będzie realizować wsparcia dla uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie”.
Przedmiotem realizacji zadania będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym trudnej sytuacji zawodowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu w tym:
szkolenia zawodowe oraz szkolenia komputerowe.
Celem zadania będzie nabycie, zmiana, dostosowanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia.
Skip to content