Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

Kolejna nasza złożona oferta została oceniona przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie POZYTYWNIE 🏆
Tym razem będziemy realizować dla mieszkańców miasta Żyrardowa poradnictwo prawne.
Celem zadania będzie wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych (kryzysowych). Zadanie będzie polegać na prowadzeniu poradnictwa prawnego w ramach funkcjonowania Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego dla mieszkańców Żyrardowa, gdzie w sytuacji kryzysowej można uzyskać doraźną pomoc. Żyrardowskie Biuro Interwencyjne będzie funkcjonować w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.
W ramach zadania Fundacja Stałego Rozwoju zorganizuje 3 spotkania edukacyjne dla mieszkańców. Fundacja zaplanuje minimum 3 spotkania edukacyjne dla różnych grup mieszkańców w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, m.in. konsumenckim, przeciwdziałaniu wyłudzeniom, sprawach mieszkaniowych, sprawach rodzinnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, np. Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską w Żyrardowie, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkania edukacyjne będą prowadzone bezkosztowo.
Skip to content