Publikacja

Fundacja Stałego Rozwoju również realizuje projekt od marca 2021r. dla Fundacji Orange w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
Do tej pory, z naszego ramienia 347 nauczycieli z województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego ukończyło ścieżkę edukacyjną.
22 nauczycieli jeszcze bierze udział w szkoleniach. W ramach ścieżki edukacyjnej, nasi nauczyciele przygotowują scenariusze do zajęć oraz lekcje obserwowane bezpośrednio z uczniami.
Mamy nadzieję, że podczas szkoleń nauczyciele podnieśli swoje kompetencje cyfrowe.
🙂
Skip to content