„Aktywne Gorlice”

Właśnie otrzymaliśmy informację, że zostało nam przyznane zadanie publiczne z zakresu świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. 🎉🎊
Będzie to już druga edycja, którą realizujemy 🙂
W ramach zadania obejmiemy uczestników projektu między innymi:
📍 Doradztwo zawodowe w wymiarze 115 godzin zegarowych;
📍 Pośrednictwo pracy w wymiarze 185 godzin zegarowych;
📍 Szkolenia zawodowe dla 27 osób;
📍 Staże zawodowe dla 8 osób.
Podczas realizacji zadania publicznego „Aktywne Gorlice” zostaną wypłacone stypendia szkoleniowe dla uczestników po odbytych kursach zawodowych, a także stypendia stażowe dla uczestników, którzy zdecydują się na podjęcie stażu zawodowego.
Bardzo się cieszymy, że Fundacja otrzymała zadanie publiczne i już zbieramy siły, a także motywacje do kolejnej realizacji 😃
Skip to content