Rekrutacja nadal trwa!

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkie szkoły oraz nauczycieli z województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego do wzięcia udziału w grancie „Lekcja Enter”.
Organizujemy cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu pełnego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży!
Kto może wziąć udział w projekcie grantowym?
W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Każda osoba uczestnicząca w projekcie odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.
Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.
Serdecznie zapraszamy 🤗
Skip to content