Projekt grantowy „Lekcja Enter”

Fundacja Stałego Rozwoju jest grantobiorcą, wybranym w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach projektu „NOWA ERA TIK DLA MAŁOPOLSKICH I ŚWIĘTOKRZYSKICH NAUCZYCIELI”.
 
Organizujemy cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu pełnego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży!
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:
http://www.fundacjastalegorozwoju.pl/enter/
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami 🙂
Skip to content